ماشین سازی

ماشین سازی و قالب سازی
مشاهده محصول ...
انواع خطوط تولید روتومولدینگ
ماشین سازی و قالب سازی
مشاهده محصول ...
آسیاب مواد گرانولی (پودر کن پلیمر)
ماشین سازی و قالب سازی
مشاهده محصول ...
الک ( جدا کننده مواد)
ماشین سازی و قالب سازی
مشاهده محصول ...
روتاری ولو (ایرلاک)
ماشین سازی و قالب سازی
مشاهده محصول ...
مکنده پودر
ماشین سازی و قالب سازی
مشاهده محصول ...
انواع تیغه ها
ماشین سازی و قالب سازی
مشاهده محصول ...
مکنده گرانول

هر آنچه در تصور شماست را ما خلق می کنیم

ماشین سازی و قالب سازی روتومولدینگ جباری اولین قالب سازی روتومولدینگ در ایران