محصولات روتومولدینگ جباری

بیش از 30 سال سابقه در ساخت قالب

ساخت بیش از 5000 قالب ( اولین سازنده قالب ها با صیقل بالا (آینه ای) در کشور